Sosiaalihuollon avopalvelut

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsyvalmennus on erityistä kuntouttavaa ja tavoitteellista työskentelyä asiakkaan kanssa hänen arjessaan. Valmennuksella pyritään löytämään erilaisia keinoja ja toimintamalleja, joilla oma toimintakyky ja arjenhallinta paranee. Nepsyvalmennus on suunnitelmallinen kokonaisuus (5-20 krt), jossa asiakkaan asettamaan tavoitteeseen pyritään ratkaisukeskeisyyteen perustuvalla ohjauksella ja valmennuksella. Nepsyvalmennus toteutetaan asiakkaan kanssa sovitussa ympäristössä, kodissa, harrasteissa tms. Mielelläni liitän valmennukseen myös toiminnallisia luontokokemuksia, sekä luovaa tekemistä ja tarjoammekin niihin soveltuvat tilat maaseudulta toiminnan tueksi. 

Nepsyvalmennus on kaikenikäisille toteutettavaa toimintaa, jossa asiakkaan perhe ja muut yhteisöt huomioidaan toiminnan osana. Valmennus voi myös olla koko perheelle suunnattua yhteisten toimintamallien suunnittelua ja käyttöönottoa. 

Valmennus aloitetaan yhteisellä tutustumis- ja suunnittelutapaamisella, joka on asiakkaalle maksuton. Valmennuksen varaukset puhelimitse.

ELÄINAVUSTEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrisen valmennuksen malli erityisesti lapsille ja nuorille, jossa yhdistyy nepsyvalmennuksen perusperiaatteet ja eläinten kanssa toimimisen luonnollinen ympäristö. Tarjoamme nepsyvalmennusta erityisesti hevosten parissa toimien talliympäristössä maaseudulla, sekä koira-avusteisena palveluna. Valmennuksessa käytämme myös muita eläimiä oppimisen ohjaamisessa yritysyhteistyön kautta. Eläinten kanssa toimiminen antaa asiakkaalle mahdollisuuden oppia tarkkailemalla, tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa eläimen kanssa.  Eläimet rikastuttavat prosessia ja antavat elämyksellisiä kokemuksia ja oppimisen hetkiä. 

Valmennus aloitetaan yhteisellä tutustumis- ja suunnittelutapaamisella, joka on asiakkaalle maksuton. Valmennuksen varaukset puhelimitse.

TUKIKESKUSTELUT

Läheisille, vanhemmille ja muille nepsy-arkea eläville suunnattu mahdollisuus omaan valmentautumiseen. Tukea arjessa jaksamiseen, omien voimavarojen vahvistamiseen ja arjen haasteiden pohtimiseen ratkaisukeskeisesti. Palvelu tilattavissa lyhytterapia tai Tukikeskustelu Palse (omaishoidon palveluseteliasiakkaille) nimikkeillä sähköisestä ajanvarauksesta nopeaankin tarpeeseen.