Yrityksille

HYVINVOINTIA TUKEVAT YKSILÖPALVELUT

Tarjoan yritysten henkilöstöpalveluiksi psykososiaalisen tuen palveluina ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja MBB-koulutusta. Lyhytterapia soveltuu ihanteellisesti työntekijöiden hyvinvointipalveluksi helposti saatavana matalankynnyksen palveluna. Lyhytterapialla voidaan ennaltaehkäistä haastavien tilanteiden vaikutusta ja purkaa kuormitusta oikea-aikaisesti. Lyhytterapia ei korvaa työterveyden palveluita, mutta on keino tukea työntekijöitä heidän jaksamisessa varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä.

Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä voidaan myös tarkastella yksilöllistä kykyä stressin säätelyssä ja harjoitella esimerkiksi Mind-Body Bridging keinoja käyttäen huomioimaan asioita, jotka kuormittavat ja vaikuttavat toimintakykyyn.  Lyhytterapeuttinen työskentely vahvistaa omia voimavaroja ja tuo ne näkyväksi osaksi itseä, jolloin oma toimintakyky vahvistuu.  Työskentelyssä on mahdollista oppia itselle sopivia harjoitteita ja menetelmiä, jotka jokainen voi ottaa osaksi omaa henkistä  ”työkalupakkia”. 

TYHY- JA TYKY-PALVELUT

Työyhteisöjen erilaisiin työhyvinvointiin suuntaaviin tapahtumiin tarjoan erilaisia mahdollisuuksia lähestyä hyvinvoinnin vahvistamista ja kehittämistä. Tapahtuman luonne ja ympäristö huomioiden on mahdollista suunnitella erilaisia kokonaisuuksia eri kokoisille ryhmille. 

  • Metsämieli-ohjaukset ovat erityisesti työyhteisöille hyvin sovellettavissa menetelmän tarjotessa jokaisella yksilöllisen kokemuksen, mutta toiminta tukee myös yhteisöllisyyttä. Menetelmä mahdollistaa yhteisenkin asian äärelle pysähtymisen luonnossa, jolloin ympäristö on osana vuorovaikutuksessa. 
  • Mind-Body Bridging eli MBB on keho-mieliyhteyttä tarkasteleva menetelmä, jonka perustana on ajatus vapautua yksilöllisistä ajatusten aiheuttamista stressireaktioista ja niistä aiheutuvista vaikutuksista kehossa, toiminnassa ja ajattelussa. MBB-ohjausta tehdään myös ryhmille, jolloin jokainen voi vahvistaa omaa kokemustaan vertaiskokemuksilla. MBB soveltuu myös kollektiiviseen työskentelyyn, jolloin yhdessä toimivat tiimit voivat työskennellä tiiminä toimimisen näkökulmasta.  
  • Elämyspedagogisessa toiminnassa tavoitellaan oppimiseen johtavaa kokemusta, joka rakentuu tavoitteellisesta, elämyksiä tarjoavasta toiminnasta. Toiminnan mahdollisuudet ovat monipuoliset ja yksilöllinen kokemus rakentuukin eri ryhmille omien toiveiden mukaisesti. Elämyspedagogista toimintaa voidaan hyödyntää erilaisissa tapahtumissa luontoympäristössä, mutta hyvin myös kaupungissakin. Erilaisia yhteisöjä tukevia haasteita, harjoitteita ja seikkailullisia hetkiä voidaan liittää osaksi muuta tapahtumaa.