Luontolähtöinen toiminta

  • Juuri sinulle
  • Pienryhmille
  • Työyhteisöille
  • Koululuokille

Jokaiselle meistä on muodostunut jonkinlainen luontosuhde, eli yhteys, missä suhteessa elämme luontoon ja miten sen koemme omassa elämässämme. Luontosuhde on kuitenkin jotain, mitä voi kehittää ja vahvistaa, luonnon toimiessa suurena voimavarana meille ihmisille. Luonto toimintaympäristönä toimii monenlaisessa toiminnoissa ja tavoitteissa, meillä erityisesti Metsämieli-ohjauksissa ja elämyspedagogisessa toiminnassa. Toiminnat voi tilata omavalintaiseen ympäristöön, mutta tarjoamme myös tarvittaessa soveltuvan alueen.

Metsämieli-menetelmä on Sirpa Arvosen kehittämä mielentaitoja vahvistava luontoon perustuva menetelmä, joka on saavuttanut tunnettavuutta maailmallakin. Metsämieli-harjoitteet soveltuvat kaikenikäisille ja harjoitteet ovat helposti omaksuttavissa jokaisen omaan hyvinvoinnin työkalupakkiin, joten hyöty on pitkäaikainen. Metsämieli menetelmänä perustuu tutkittuun tietoon luonnon hyvinvointivaikutuksista, sekä tietoon mielen toiminnasta ja kuormittavuuden purkamisesta. Metsämieliharjoitusten onkin todettu käytännössä auttavan stressin säätelyssä ja purkamisessa, omien arvojen tarkastelussa ja luontosuhteen vahvistamisessa. 

Menetelmä on asiakasystävällistä toteuttaa erilaisissa ympäristöissä, eikä se edellytä osallistujilta muuta kuin ulkoiluun sopivat varusteet. Toteutan ohjauksia yksilöohjauksena ja ryhmille räätälöidysti.  Autan tarvittaessa soveltuvan ympäristön etsimisessä.

ELÄMYSPEDAGOGIIKKA

Elämyspedagogiikka on ohjattua toimintaa, jossa suunniteltu toiminta johtaa osallistujassa tapahtuvaan prosessiin. Tapahtuma siis tuottaa kokemuksen (elämys) ja kokemuksen ohjattu purkaminen johtaa syntyvään siirtovaikutukseen, oppimiskokemukseen. Johtavina ajatuksina toiminnassa on ulkoilma, luonto, elämykset, kokemukset, itsensä ylittäminen, ryhmässä toimiminen, yksilöllinen kasvu- ryhmän kasvu. Elämyspedagogiikka on sovellettavissa eri ikäisille, kuten myös erityisryhmille. Toiminnan perustuessa yksilön ja ryhmän oppimiskokemuksiin, oikein suunniteltu toiminta, oikeassa ympäristössä, sekä sopivalla tavoitteella ja ohjauksella on edellytys onnistuneelle elämyspedagogiselle tapahtumalle.  

Elämyspedagogisia toimintoja ovat esimerkiksi erilaisille ryhmille suunnitellut seikkailulliset tapahtumat kaupungissa tai luonnossa, erähenkiset ryhmäytymistapahtumat, joissa toiminta on suunniteltu ryhmän mukaisesti. 

Luontolähtöinen elämyspedagogiikka