Lyhytterapiapalvelut

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensä mukaisesti ratkaisuihin ja tulevaisuuteen suuntaava lyhytterapiamuoto. Lyhytterapialla tarkoitetaan terapiaa, joka voi olla kestoltaan jopa vain yhden kerran pituinen, mutta tarvittaessa kuitenkin 10-20 kertaan ulottuvaa työskentelyä. Yksilöllinen tilanne ja tarve, yhdessä sinun kanssasi arvioituna, määrittää terapian pituuden. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu kaikenlaisiin elämän tilanteisiin, joissa tuntuu, että omat voimavarat eivät riitä tai edessä olevien ovien avaimet ovat hukassa tai lukot jumissa. Diagnosoidun sairauden hoitoon terapia ei kuitenkaan sovellu. 

Terapiassa ei kaivauduta menneisyyteen, eikä siihen mitä emme voi enää muuttaa, keskiössä on tämä hetki ja tuleva. Tärkeänä osana on olemassa olevien voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen, sekä niiden valjastaminen sinun tavoitteitasi tukemaan. 

Matalan kynnyksen palveluna ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tarkoitetaan helppoa saatavuutta, palvelu on kaikille avointa, ilman lähetettä saatavaa mielenterveyden tukea ja psykososiaalista palvelua. Terapiasta ei muodostu kirjauksia järjestelmiin, vaan kaikki materiaali mitä terapeuttina tuotan on asiakkaan hallinnassa. Vaitiolovelvollisuuteni ja eettinen vastuu terapian toteutumisessa vahvistetaan myös kirjallisena sopimuksena terapian alkaessa. Sosiaalihuollon asiakkaille palvelu tuotetaan osana tehtyä palvelusuunnitelmaa, jolloin sosiaalihuoltolain mukainen kirjaaminen tehdään asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Terapiatapaamiset toteutetaan Lappeenrannan keskustassa historiallisessa Viljelytalossa sijaitsevissa Kauniin Särön terapiatiloissa tai maatilan yhteydessä Tuvassa, sijaintitiedot löytyvät yhteystiedoista ja ajanvarauksesta.

RATKAISUKESKEINEN VALMENNUS

Ratkaisukeskeisen valmennuksen perusta on pitkälti samoissa elementeissä kuin yllä kuvatussa ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa. Valmennuksen tavoitteena on kuitenkin astua askeleita kohti tavoitetta, joka vie asiakasta eteenpäin omasta normaalista toiminnan tasosta. Valmennus sopii sinulle, jos esimerkiksi epäröit ottaa seuraavia askeleita kohti unelmiasi tai tiedät, että potentiaalisi ei ole päässyt näkyväksi syystä tai toisesta. 

Ratkaisukeskeinen valmennus on erityisesti käytetty työelämässä, mutta soveltuu myös henkilökohtaisen elämän sparraamiseen. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiatila copy
Ratkaisukeskeinen lyhytterapiatila copy

Metsäterapia

Metsäterapian sisältö on sama kuin sisätiloissakin tapahtuvan lyhytterapian, luontoympäristö tarjoaa monien hyvinvointia lisäävien tekijöiden lisäksi puitteet mm. Metsämieli-harjoitteille. Metsäterapiaa tarjoan metsäkohteessamme Mökissä, joka antaa säänsuojan sateen sattuessa. Metsäterapiahetki rakentuu asiakkaan toiveiden ja toimintakyvyn mukaan.

MIND-BODY BRIDGING MBB

MBB on kliinisesti tutkittua ja tutkimukseen perustuva terapeuttinen menetelmä, jossa tavoitteena on parantaa mielen ja kehon yhteyttä purkamalla haitallisia tunnetiloja ja ajatuksia itselle ymmärrettäväksi ja tiedostettavaksi. MBB auttaa siten parempaan itsetuntemukseen ja mielen hallintaan, jolloin pystymme palautumaan erilaisten ärsykkeiden ja stressaavien tilanteiden vaikutuspiiristä helpommin ja nopeammin.  Opimme tunnistamaan yksilölliset ärsykkeet, jolloin pystymme säätelemään omaa tunnetilaamme ärsykkeen kohdatessa. 

MBB antaa työkaluja arjessa toimimiseen ja niihin hetkiin, kun kehomme viestii stressistä erilaisin oirein, kuten vatsakivulla, paineella rinnassa tai palleassa, kiristyneillä leukaperillä ja joiden myötä reagoimme stressitekijään ajatuksissamme, teoissamme ja kokonaisvaltaisessa olotilassa. MBB johdattaa mm. pohtimaan oman sisäisen puheen roolia ja niitä mekanismeja, joilla aivomme toimivat stressitekijän kohdatessaan.  

MBB toimii yhtenä osana lyhytterapiatyöskentelyäni, jolloin soveltuvin osin se voi toimia yhtenä oivalluttajana. Menetelmän kokonaisvaltainen haltuunotto on suunnitelmallinen ohjelma, jonka sisältö on menetelmän kehittäjän psykiatri, psykoanalyytikko Stanley H. Blockin laatima. MBB.n ”tukikohtana” maailmanlaajuisesti toimii Utahin valtion yliopisto USA.ssa. 

NEUROSONIC

”Neurosonic tuottaa erittäin matalataajuista värähtelyä. Luonnollisena mekanismina värähtelyenergia vaikuttaa tasapainottavasti suoraan autonomiseen hermostoon. Neurosonic rentoutusmenetelmä ohjaa kehoa meditaation kaltaiseen tilaan, jolloin palautuminen nopeutuu ja tehostuu. Unen terveet mekanismit palautuvat ja samalla moni muukin asia kehossa ja mielessä saavat mahdollisuuden korjaantumiselle. ” – www.neurosonic.fi

Neurosonic-tuolin hoitoja voit varata lisäpalveluna Pormestarinkadun terapiatapaamisten yhteyteen. Varattavat hoitoajat 10 ja 20 min.

Ajanvaraaminen palveluihin tapahtuu nopeasti ajanvaraus painiketta klikkaamalla. Mahdollinen aikavarauksen peruuttaminen tapahtuu sinulle tulevassa varausvahvistuksessa olevan linkin kautta.

Peruutus tulee tehdä viimeistään 6h ennen varattua aikaa. Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan 50% palvelun hinnasta.