Luontos ja Carita

Carita

Koulutustaustani ja työkokemukseni on monipuolinen ja käytännön läheinen. Työkokemusta on kertynyt -90 luvun alusta alkaen nuorisotyön erilaisissa tehtävissä sekä kunnallisella että järjestöpuolella. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2005 alkaen, josta 2010-2021 sivutoimisena yrittäjänä, jolloin päätyöni oli lastensuojelun saralla. Työura on siis kauttaaltaan ollut kaikenikäisten parissa toimimista ja monenlaisilla työotteilla. Koulutukseltani olen nuoristoimenohjaaja, opistoasteen tutkinnolla (1994) ja sosionomi AMK (2022). Koulutustaustassani sekä työkokemuksessani siten yhdistyy ohjaamisen ja ihmisläheisen työn vahva ammatillinen osaaminen ja sosiaalialan ammatillisuus. Tämä yhdistelmä on näkyvissä myös yritystoiminnassani, jossa oleellisena osana on kokemuksellisuus ja toiminnallisuus, mutta myös sosiaalialan eettisyys ja ammatillisuus.

Erityisosaamiseni pohjautuvat jo varhaisiin kiinnostukseni kohteisiin, jotka ovat vuosien saatossa muotoutuneet vahvaksi osaksi ammatillista identiteettiä. Nuorisotyön opinnoissa suuntauduin luontoliikuntaan, mikä käytännössä tarkoitti erätaitojen monipuolista opiskelua. Sittemmin olen suorittanut mm. Suomen Ladun eräopas-koulutuksen, erilaisia lyhyempiä seikkailupedagogiikan koulutuksia ja viimeisimpänä luonnon ja mielentaitojen harjoittelemisen yhdistävän Metsämieli ohjaajan-koulutuksen. Hevosalan osaamistani tukee käytännön päivittäisen kokemuksen lisäksi Arcanum hevoshierojan koulutus ja vuosikymmenien työskentely hevoshierojana, sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjauksen koulutus.

Terapeuttinen osaamiseni perustuu Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutukseen 45 op (2019, Siria Oy), sekä Mind-Body Bridging-terapeutin koulutukseen (2023). Lisäksi olen suorittanut Neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen (2022) ja lukuisia muita lyhyempiä opintoja mielen hyvinvoinnin tukemisen ja menetelmäosaamisen kehittämiseksi. Tällä hetkellä suoritan opintoja koira-avusteisen työn osalta Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMKin ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyö ry.n täydennyskoulutuksessa. 

ARVOT

– Mahdollisuus on siellä missä se nähdään.

Luontos on siis saanut alkunsa pitkän työn tuloksena ja halusta tehdä työtä, missä voin hyödyntää osaamistani monipuolisesti. Sekä jakaa sitä kokemusmaailmaa, mistä olen itse oppinut paljon ja jatkan oppimista edelleen. Kohtaaminen, hetki, luontokokemus, yhteys.

Minulle tärkeitä asioita työssäni ovat luonnollisen kohtaamisen mahdollisuus, jossa jokainen hetki on mahdollisuus oppia toinen toiseltamme. Uskon, että jokaisen meidän hyvinvointi on osittain riippuvainen siitä, miten näemme ja koemme itsemme osana isompaa kokonaisuutta, kuten perhettä, koulu- ja työyhteisöä, elinympäristöä ja luontoympäristöä. Jokaisella meistä on tarve kuulua johonkin. Luontoympäristö on useimmiten se kaikista suvaitsevin ja pyyteettömin, se ei odota meiltä mitään, mutta antaa meille paljon.

Omassa toiminnassamme sekä tilalla että muuallakin haluamme huomioida luontoa monella tapaa ja perusajatuksena onkin luonnon kuormituksen minimoiminen monipuolisella kierrättämisellä, korjaamisella ja ylipäänsä toiminnan arvioimisella luontokuormituksen suhteen.

EETTISYYS

Kaikessa toiminnassa pohjana on vahva ammatillinen eettinen ajattelu, mitä ovat asiakkaan edun huomioiminen, luotettavuus, suunnitelmallisuus ja rehellisyys. Sosiaalialan ammattietiikka tuo puolestaan ammatinharjoittajan näkökulmiksi ammatillisen vastuun ja harkinnan, sekä tavoitteen asiakkaan aseman parantamisesta omassa tilanteessaan.

Toiminta pohjautuu vahvaan asiakaslähtöisyyteen ja sen mukaiseen luottamukseen. Asiakastyöt vahvistetaan sopimuksilla, jotka sisältävät sitoumuksen vaitiolovelvollisuudesta ja eettisistä toimintatavoista.

TURVALLISUUS

Yrityksen toiminta on vastuuvakuutuksen alaista ja kaikessa toiminnassa huomioimme sekä psyykkisen että fyysisen turvallisuuden. Asiakkaan turvallisuudella tarkoitetaan eri palveluissa erilaisia asioita, jotka on otettu huomioon sekä terapiatoiminnassa, että toiminnallisissa palveluissa. Toiminnallisten palveluiden osalta on laadittuna turvallisuussuunnitelmat, mutta yrityksen toiminnasta on laadittu myös kattava omavalvontasuunnitelma.

LUONTOS

Toimintamme sydän on hevostila Lappeenrannan Mielon kylässä, jossa toimintaa tarjotaan terapiapalveluista, eläin- ja luontoavusteiseen toimintaan. Tila sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä noin 5km Lappeenrannan keskustasta.

Yrityksenä eläinavusteisuudessa Luontos pohjautuu tilamme pitkäaikaiseen tallitoimintaan ja hevosalanyritykseen, aikaisemmalta nimeltään Rapon. Tila ja talli on toiminut jo useamman vuosikymmenen ajan Ylätupa nimisellä tilalla Lappeenrannassa Mielon kylässä. Hevostoiminta on ollut monipuolista ravi- ja ratsastusurheilusta, opetustyöhön ratsastus- ja poniravikoulussa ja hevosen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hevostoiminnan asiantuntemus perustuukin vahvaan käytännön kokemukseen hevosesta eläimenä, mutta myös työkaverina.

Tallin lisäksi tilalta löytyy Tupa, joka on kodikas tila terapiatapaamisille, luovalle tekemiselle ja toimintojen taukohetkiin. 

Luontos ja minä, Luontos esittely

Tilan ympäristöstä löytyy mm. laavu ja tulisija, metsäpolkuja ja metsätukikohtamme Mökki. Hevosten lisäksi tilalla asustaa riikinkukkokyyhkyjä, jotka asuttavat tilan alkuperäistä saunaa.

Luontos ja minä

Terapiatapaamisia on tarjolla myös kaupungissa Pormestarinkadun historiallisessa Viljelytalossa Kauniin Särön tiloissa. Palveluita voi myös tilata kotiin tai mieluiseen luontoympäristöön.

luontos terapiatila Viljelytalossa Kauniin Särön